1 / 71
NAZIV LUTKE: KARIUS 
PREDSTAVA: KARIUS I BAKTUS
AUTOR I IZRADA LUTKE: PRZEMYSLAW KARWOWSKI
GODINA PREMIJERE: 2004.
        
2 / 71
NAZIV LUTKE: MAJKA
PREDSTAVA: ŠUMA STRIBOROVA
AUTOR I IZRADA LUTKE: LUČI VIDANOVIĆ
GODINA PREMIJERE: 2009.
        
3 / 71
NAZIV LUTKE: PRINC
PREDSTAVA: ZMAJ I PRINCEZE
AUTOR I IZRADA LUTKE: ANI LULIEVA
GODINA PREMIJERE: 2014.
      
4 / 71
NAZIV LUTKE: KEZA
PREDSTAVA: VUK I KOZLIĆI
AUTOR I IZRADA LUTKE: IVANA RADIĆ 
I JADRANKA POPOVIĆ MILJKO
GODINA PREMIJERE: 2011.
      
5 / 71
NAZIV LUTKE: PRINCEZA
PREDSTAVA: KAD SE ŽENI KRALJ VRDALJ
AUTOR I IZRADA LUTKE: VESNA BALABANIĆ
I SUNČANA VRTARIĆ
GODINA PREMIJERE: 2007.
      
6 / 71
NAZIV LUTKE: GINJOL
PREDSTAVA: ZALJUBLJENI GUIGNOL
AUTOR I IZRADA LUTKE: PRZEMYSLAW KARWOWSKI
GODINA PREMIJERE: 2010.
      
7 / 71
NAZIV LUTKE: MARKO
PREDSTAVA: ČUDNOVATE ZGODE ŠEGRTA HLAPIĆA
AUTOR I IZRADA LUTKE: LUČI VIDANOVIĆ
GODINA PREMIJERE: 2013.  
      
8 / 71
NAZIV LUTKE: MAMA KOZA
PREDSTAVA: VUK I KOZLIĆI
AUTOR I IZRADA LUTKE: IVANA RADIĆ
I JADRANKA POPOVIĆ MILJKO
GODINA PREMIJERE: 2011. 
    
9 / 71
NAZIV LUTKE: PRINCEZA
PREDSTAVA: ZMAJ I PRINCEZE
AUTOR I IZRADA LUTKE: ANI LULIEVA
GODINA PREMIJERE: 2014.
    
10 / 71
NAZIV LUTKE: 
PREDSTAVA: ASAGAO
AUTOR I IZRADA LUTKE: MARKETA ČERNA
GODINA PREMIJERE: 1989.
    
11 / 71
NAZIV LUTKE: 
PREDSTAVA: ASAGAO
AUTOR I IZRADA LUTKE: MARKETA ČERNA
GODINA PREMIJERE: 1989.
    
12 / 71
NAZIV LUTKE: KRALJ
PREDSTAVA: MAČAK U ČIZMAMA 
AUTOR I IZRADA LUTKE: LUČI VIDANOVIĆ
GODINA PREMIJERE: 2013.
    
13 / 71
NAZIV LUTKE: RAZBOJNIK MADEJ
PREDSTAVA: MADEJEV LEŽAJ
AUTOR I IZRADA LUTKE: PRZEMYSLAW KARWOWSKI
GODINA PREMIJERE: 2006.
    
14 / 71
NAZIV LUTKE: PRINCEZA
PREDSTAVA: MAČAK U ČIZMAMA
AUTOR I IZRADA LUTKE: LUČI VIDANOVIĆ
GODINA PREMIJERE: 2013. 
    
15 / 71
NAZIV LUTKE: MADEJEVA SUPRUGA
PREDSTAVA: MADEJEV LEŽAJ
AUTOR I IZRADA LUTKE: PRZEMYSLAW KARWOWSKI
GODINA PREMIJERE: 2006.
    
16 / 71
NAZIV LUTKE: VITEK
PREDSTAVA: MADEJEV LEŽAJ
AUTOR I IZRADA LUTKE: PRZEMYSLAW KARWOWSKI
GODINA PREMIJERE: 2006. 
    
17 / 71
NAZIV LUTKE: VRAG
PREDSTAVA: MADEJEV LEŽAJ
AUTOR I IZRADA LUTKE: PRZEMYSLAW KARWOWSKI
GODINA PREMIJERE: 2006. 
    
18 / 71
NAZIV LUTKE: BISKUP VITEK
PREDSTAVA: MADEJEV LEŽAJ
AUTOR I IZRADA LUTKE: PRZEMYSLAW KARWOWSKI
GODINA PREMIJERE: 2006. 
    
19 / 71
NAZIV LUTKE: ZMIJA
PREDSTAVA: MADEJEV LEŽAJ
AUTOR I IZRADA LUTKE: PRZEMYSLAW KARWOWSKI
GODINA PREMIJERE: 2006. 
    
20 / 71
NAZIV LUTKE: STARI MADEJ
PREDSTAVA: MADEJEV LEŽAJ
AUTOR I IZRADA LUTKE: PRZEMYSLAW KARWOWSKI
GODINA PREMIJERE: 2006 
    
21 / 71
NAZIV LUTKE: LAV
PREDSTAVA: MAČAK U ČIZMAMA
AUTOR I IZRADA LUTKE: LUČI VIDANOVIĆ
GODINA PREMIJERE: 2013. 
    
22 / 71
NAZIV LUTKE: ČAROBNJAK
PREDSTAVA: MAČAK U ČIZMAMA
AUTOR I IZRADA LUTKE: LUČI VIDANOVIĆ
GODINA PREMIJERE: 2013. 
    
23 / 71
NAZIV LUTKE: IVAN
PREDSTAVA: MAČAK U ČIZMAMA
AUTOR I IZRADA LUTKE: LUČI VIDANOVIĆ
GODINA PREMIJERE: 2013. 
    
24 / 71
NAZIV LUTKE: 
PREDSTAVA: ZLATOROG
AUTOR I IZRADA LUTKE: MILIVOJ BOKIĆ
GODINA PREMIJERE: 1986. 
    
25 / 71
NAZIV LUTKE: LOPOV LISAC
PREDSTAVA: GRAJKO I ČUPAVKO
AUTOR I IZRADA LUTKE: IVICA BILEK
GODINA PREMIJERE: 1993. 
    
26 / 71
NAZIV LUTKE: POŠTAR PERO
PREDSTAVA: GRAJKO I ČUPAVKO
AUTOR I IZRADA LUTKE: IVICA BILEK
GODINA PREMIJERE: 1993
    
27 / 71
NAZIV LUTKE: BAKA ANĐA
PREDSTAVA: GRAJKO I ČUPAVKO
AUTOR I IZRADA LUTKE: IVICA BILEK
GODINA PREMIJERE: 1993.
    
28 / 71
NAZIV LUTKE: POLICAJAC JAKO
PREDSTAVA: GRAJKO I ČUPAVKO
AUTOR I IZRADA LUTKE: IVICA BILEK
GODINA PREMIJERE: 1993. 
    
29 / 71
NAZIV LUTKE: ČUPAVKO
PREDSTAVA: GRAJKO I ČUPAVKO
AUTOR I IZRADA LUTKE: IVICA BILEK
GODINA PREMIJERE: 1993. 
    
30 / 71
NAZIV LUTKE: PATAK KVAKAN
PREDSTAVA: GRAJKO I ČUPAVKO
AUTOR I IZRADA LUTKE: IVICA BILEK
GODINA PREMIJERE: 1993. 
    
31 / 71
NAZIV LUTKE: GRAJKO
PREDSTAVA: GRAJKO I ČUPAVKO
AUTOR I IZRADA LUTKE: IVICA BILEK
GODINA PREMIJERE: 1993. 
    
32 / 71
NAZIV LUTKE: ZLATNA RIBICA
PREDSTAVA: ZLATNA RIBICA
AUTOR I IZRADA LUTKE: VESNA BALABANIĆ
GODINA PREMIJERE: 2003. 
    
33 / 71
NAZIV LUTKE: ZLA KRALJICA
PREDSTAVA: ZLATNA RIBICA
AUTOR I IZRADA LUTKE: VESNA BALABANIĆ
GODINA PREMIJERE: 2003. 
    
34 / 71
NAZIV LUTKE: RIBAR
PREDSTAVA: ZLATNA RIBICA
AUTOR I IZRADA LUTKE: VESNA BALABANIĆ
GODINA PREMIJERE: 2003 
    
35 / 71
NAZIV LUTKE: DVORJANKA
PREDSTAVA: ZLATNA RIBICA
AUTOR I IZRADA LUTKE: VESNA BALABANIĆ
GODINA PREMIJERE: 2003. 
    
36 / 71
NAZIV LUTKE: SELJAK
PREDSTAVA: ZLATNA RIBICA
AUTOR I IZRADA LUTKE: VESNA BALABANIĆ
GODINA PREMIJERE: 2003. 
    
37 / 71
NAZIV LUTKE: DVORSKA STRAŽA
PREDSTAVA: ZLATNA RIBICA
AUTOR I IZRADA LUTKE: VESNA BALABANIĆ
GODINA PREMIJERE: 2003. 
    
38 / 71
NAZIV LUTKE: PATAK IGNACIJE
PREDSTAVA: VUK I KOZLIĆI
AUTOR I IZRADA LUTKE: IVANA RADIĆ
I JADRANKA POPOVIĆ MILJKO
GODINA PREMIJERE: 2011. 
    
39 / 71
NAZIV LUTKE: VUK
PREDSTAVA: VUK I KOZLIĆI
AUTOR I IZRADA LUTKE: IVANA RADIĆ
I JADRANKA POPOVIĆ MILJKO
GODINA PREMIJERE: 2011. 
    
40 / 71
NAZIV LUTKE: PATKA AMALIJA
PREDSTAVA: VUK I KOZLIĆI
AUTOR I IZRADA LUTKE: IVANA RADIĆ
I JADRANKA POPOVIĆ MILJKO
GODINA PREMIJERE: 2011. 
    
41 / 71
NAZIV LUTKE: RIBA
PREDSTAVA: VUK I KOZLIĆI
AUTOR I IZRADA LUTKE: IVANA RADIĆ
I JADRANKA POPOVIĆ MILJKO
GODINA PREMIJERE: 2011. 
    
42 / 71
NAZIV LUTKE: KRALJ MRDALJ
PREDSTAVA: KAD SE ŽENI KRALJ VRDALJ
AUTOR I IZRADA LUTKE: VESNA BALABANIĆ
I SUNČANA VRTARIĆ
GODINA PREMIJERE: 2007. 
    
43 / 71
NAZIV LUTKE: DVORJANKA
PREDSTAVA: KAD SE ŽENI KRALJ VRDALJ
AUTOR I IZRADA LUTKE: VESNA BALABANIĆ
I SUNČANA VRTARIĆ
GODINA PREMIJERE: 2007. 
    
44 / 71
NAZIV LUTKE:  DOBOŠAR
PREDSTAVA: KAD SE ŽENI KRALJ VRDALJ
AUTOR I IZRADA LUTKE: VESNA BALABANIĆ
I SUNČANA VRTARIĆ
GODINA PREMIJERE: 2007. 
    
45 / 71
NAZIV LUTKE:  KRALJ VRDALJ
PREDSTAVA: KAD SE ŽENI KRALJ VRDALJ
AUTOR I IZRADA LUTKE: VESNA BALABANIĆ
I SUNČANA VRTARIĆ
GODINA PREMIJERE: 2007. 
    
46 / 71
NAZIV LUTKE:  PRODAVAČICA CVIJEĆA
PREDSTAVA: KAD SE ŽENI KRALJ VRDALJ
AUTOR I IZRADA LUTKE: VESNA BALABANIĆ
I SUNČANA VRTARIĆ
GODINA PREMIJERE: 2007. 
    
47 / 71
NAZIV LUTKE: DIREKTOR CIRKUSA
PREDSTAVA: ČUDNOVATE ZGODNE ŠEGRTA HLAPIĆA
AUTOR I IZRADA LUTKE: LUČI VIDANOVIĆ
GODINA PREMIJERE: 2013. 
    
48 / 71
NAZIV LUTKE: BUNDAŠ
PREDSTAVA: ČUDNOVATE ZGODNE ŠEGRTA HLAPIĆA
AUTOR I IZRADA LUTKE: LUČI VIDANOVIĆ
GODINA PREMIJERE: 2013. 
    
49 / 71
NAZIV LUTKE: RĐAVI GRGA
PREDSTAVA: ČUDNOVATE ZGODNE ŠEGRTA HLAPIĆA
AUTOR I IZRADA LUTKE: LUČI VIDANOVIĆ
GODINA PREMIJERE: 2013. 
    
50 / 71
NAZIV LUTKE: CRNI ČOVJEK
PREDSTAVA: ČUDNOVATE ZGODNE ŠEGRTA HLAPIĆA
AUTOR I IZRADA LUTKE: LUČI VIDANOVIĆ
GODINA PREMIJERE: 2013. 
    
51 / 71
NAZIV LUTKE: MAJSTORICA
PREDSTAVA: ČUDNOVATE ZGODNE ŠEGRTA HLAPIĆA
AUTOR I IZRADA LUTKE: LUČI VIDANOVIĆ
GODINA PREMIJERE: 2013. 
    
52 / 71
NAZIV LUTKE: PAPIGA
PREDSTAVA: ČUDNOVATE ZGODNE ŠEGRTA HLAPIĆA
AUTOR I IZRADA LUTKE: LUČI VIDANOVIĆ
GODINA PREMIJERE: 2013. 
    
53 / 71
NAZIV LUTKE: GITA
PREDSTAVA: ČUDNOVATE ZGODNE ŠEGRTA HLAPIĆA
AUTOR I IZRADA LUTKE: LUČI VIDANOVIĆ
GODINA PREMIJERE: 2013. 
    
54 / 71
NAZIV LUTKE: ŠEGRT HLAPIĆ
PREDSTAVA: ČUDNOVATE ZGODNE ŠEGRTA HLAPIĆA
AUTOR I IZRADA LUTKE: LUČI VIDANOVIĆ
GODINA PREMIJERE: 2013. 
    
55 / 71
NAZIV LUTKE: PJETLIĆ
PREDSTAVA: BAJKA O SREĆI
AUTOR I IZRADA LUTKE: RAFAL BUDNIK
GODINA PREMIJERE: 2015. 
    
56 / 71
NAZIV LUTKE: MIŠICA
PREDSTAVA: BAJKA O SREĆI
AUTOR I IZRADA LUTKE: RAFAL BUDNIK
GODINA PREMIJERE: 2015. 
    
57 / 71
NAZIV LUTKE: PRASENCE
PREDSTAVA: BAJKA O SREĆI
AUTOR I IZRADA LUTKE: RAFAL BUDNIK
GODINA PREMIJERE: 2015. 
    
58 / 71
NAZIV LUTKE: JEŽ
PREDSTAVA: TKO UMIJE NJEMU DVIJE
AUTOR I IZRADA LUTKE: AGATA FREYER 
I IVICA BILEK 
GODINA PREMIJERE: 1985. 
    
59 / 71
NAZIV LUTKE: ZEKO PREPREDENKO
PREDSTAVA: TKO UMIJE NJEMU DVIJE
AUTOR I IZRADA LUTKE: AGATA FREYER 
I IVICA BILEK 
GODINA PREMIJERE: 1985.
    
60 / 71
NAZIV LUTKE: KUMA LIJA
PREDSTAVA: TKO UMIJE NJEMU DVIJE
AUTOR I IZRADA LUTKE: AGATA FREYER 
I IVICA BILEK 
GODINA PREMIJERE: 1985. 
    
61 / 71
NAZIV LUTKE: KUM VUK
PREDSTAVA: TKO UMIJE NJEMU DVIJE
AUTOR I IZRADA LUTKE: AGATA FREYER 
I IVICA BILEK
GODINA PREMIJERE: 1985. 
    
62 / 71
NAZIV LUTKE: GUJA
PREDSTAVA: ŠUMA STRIBOROVA
AUTOR I IZRADA LUTKE: LUČI VIDANOVIĆ
GODINA PREMIJERE: 2009. 
    
63 / 71
NAZIV LUTKE: DRVOSJEČA
PREDSTAVA: ŠUMA STRIBOROVA
AUTOR I IZRADA LUTKE: LUČI VIDANOVIĆ
GODINA PREMIJERE: 2009. 
    
64 / 71
NAZIV LUTKE: TVRDOGLAVKO
PREDSTAVA: TVRDOGLAVKO
AUTOR I IZRADA LUTKE: AGATA FREYER 
I IVICA BILEK
GODINA PREMIJERE: 1998. 
    
65 / 71
NAZIV LUTKE: TINTILINIĆ MALIK
PREDSTAVA: ŠUMA STRIBOROVA
AUTOR I IZRADA LUTKE: LUČI VIDANOVIĆ
GODINA PREMIJERE: 2009. 
    
66 / 71
NAZIV LUTKE: DJEVOJKA SA LUČIMA
PREDSTAVA: ŠUMA STRIBOROVA
AUTOR I IZRADA LUTKE: LUČI VIDANOVIĆ
GODINA PREMIJERE: 2009. 
    
67 / 71
NAZIV LUTKE: KOKA
PREDSTAVA: ŠUMA STRIBOROVA
AUTOR I IZRADA LUTKE: LUČI VIDANOVIĆ
GODINA PREMIJERE: 2009. 
    
68 / 71
NAZIV LUTKE: TATA MEDO
PREDSTAVA: TVRDOGLAVKO
AUTOR I IZRADA LUTKE: AGATA FREYER 
I IVICA BILEK
GODINA PREMIJERE: 1998. 
    
69 / 71
NAZIV LUTKE: ZLATNA OVCA
PREDSTAVA: BETLEHEMSKA CRNA OVCA
AUTOR I IZRADA LUTKE: MOJMIR MIHATOV 
GODINA PREMIJERE: 2004. 
    
70 / 71
NAZIV LUTKE: TATA OVAN
PREDSTAVA: BETLEHEMSKA CRNA OVCA
AUTOR I IZRADA LUTKE: MOJMIR MIHATOV 
GODINA PREMIJERE: 2004. 
    
71 / 71
NAZIV LUTKE: CRVENKAPICA
PREDSTAVA: CRVENKAPIC A I ZLI VUK
AUTOR I IZRADA LUTKE: 
GODINA PREMIJERE: 2021.